Πέμπτη, Μάι 6, 2021

Επικαιρότητα

Η επικαιρότητα του εν ελλάδι επιχειρείν.

I. Κλουκίνας – I. Λάππας: ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα για το 2020, παρά την πανδημία

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας, κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2019, διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού  €1.036.819 καταγράφοντας συγκρατημένη...

Read more

Stay Connected

Recent News

  • Trending
  • Comments
  • Latest