Τετάρτη, Δεκέμβριος 2, 2020

Surveys

Surveys επιχειρήσεων βασισμένες σε οικονομικά μεγέθη και δείκτες.

Σε 3,8  δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα καθαρά κέρδη για 1.252  εν Ελλάδι επιχειρήσεις κατά το 2019

Αυξημένες κατά 1,9% οι συνολικές πωλήσεις των 1.252 σημαντικότερων επιχειρήσεων της χώρας, που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα της (εν εξελίξει) έρευνας...

Read more

Stay Connected

Recent News

  • Trending
  • Comments
  • Latest