Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

NewTimes Lists

Ένας θησαυρός επιχειρηματικών πληροφοριών στη διάθεσή σας !

 

Ποιές ήταν οι οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων του κλάδου μου κατά το τελευταίο έτος;  Ποιοί ήταν οι κερδισμένοι και ποιοί οι χαμένοι στον ανταγωνισμό; Ποιά είναι η κατάταξή τους στη λίστα των πιο σημαντικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει τζίρου και κερδών;  Πως παρουσιάζεται η χρηματο-οικονομική και κεφαλαιουχική τους διάρθρωση; Πως εμφανίζεται η στελεχιακή τους δομή; Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας τους;

Απαντήσεις στα παραπάνω αλλά και σε πολλά ακόμη ερωτήματα προσφέρει η πρόσβασή σας στην πλούσια τράπεζα πληροφοριών  www.newtimeslist.gr  στην οποία με έναν απλό κωδικό έχετε πρόσβαση σε στοιχεία περίπου 20.000 επιχειρήσεων (ελληνικών και θυγατρικών πολυεθνικών οίκων), που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Στη τράπεζα επιχειρηματικής πληροφόρησης www.newtimeslist.gr  o επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει:

  • στοιχεία από το προφίλ (επωνυμία, κλάδος, κατηγορία, αντικείμενο δραστηριότητας, τηλέφωνα και email επικοινωνίας, διεύθυνση κλπ) των σημαντικότερων (βάσει κύκλου εργασιών) εν Ελλάδι επιχειρήσεων,
  • το στελεχιακό δυναμικό τους,
  • οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα (ενεργητικό, παθητικό, οικονομικά αποτελέσματα) των εταιρειών,
  • αναλυτικές εκτυπώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών για όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες) και τους συγκεκριμένους κλάδους τους (τρόφιμα, μεταλλικά προϊόντα, σούπερ-μάρκετ, αυτοκίνητο κλπ),
  • αναλυτικές λίστες των επιχειρήσεων ανά τομέα και κλάδο δραστηριότητας καθώς επίσης και ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Σε μια εποχή που η πληροφόρηση αποτελεί ισχυρό όπλο και απαραίτητο εργαλείο για την λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων η πρόσβασή σας στην τράπεζα πληροφοριών www.newtimeslist.gr  αποτελεί ορθολογική επιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ +302103428667 και στο info@newtimes.gr. Υπεύθυνη: Ειρήνη Πολίτου  epolitou@newtimes.gr Mobile: 6944350631