Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Ετικέτα: Ευρωπαϊκή Πίστη

Ευρωπαϊκή Πίστη: πλούσια δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο α’ εξάμηνο

Ευρωπαϊκή Πίστη: πλούσια δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο α’ εξάμηνο

Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, άρρηκτα συνδεδεμένος με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, προχώρησε σε 27 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής ...

Stay Connected

Recent News

  • Trending
  • Comments
  • Latest